Preskočit na obsah

Zariadenie na zber kovového odpadu, Bánovce nad Bebravou

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov a z neželezných kovov a starých vozidiel, - okrem zhromažďovania odpadov zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje z kovu 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom je vybudovanie zariadenia na zber odpadov zo železných a neželezných kovov. Zároveň sa v zariadení počíta aj s úpravou kovového odpadu, ktorá bude spočívať v strihaní, lisovaní a rozpaľovaní odpadov pre zmenšenie ich objemu pred ďalším nakladaním s ním.
 • Dotknutá obec: Bánovce nad Bebravou, Horné Naštice (okres: Bánovce nad Bebravou)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bánovce nad Bebravou
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Ľ. Štúra 7/7, 95701 Bánovce n./Bebravou
 • Navrhovateľ: LIQUID RECYCLING, s.r.o. , Mlynská 1014/1B, 951 93 Topoľčianky
 • IČO Navrhovateľa: 35926261
 • Povoľujúci orgán: - Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, Odbor starostlivosti o životné prostredie
  - Mesto Bánovce nad Bebravou
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  14.06.2022
  21.06.2022
  21.06.2022
  21.06.2022
  21.06.2022
  22.07.2022
  26.07.2022
  15.08.2022
  Spracovateľ zámeru ENEX consulting, s.r.o., Ľ. Stárka 2513/26A, 911 05 Trenčín
  Text zámeru
  14.06.2022
  14.06.2022
  14.06.2022
  Prerušenie/zastavenie konania
  09.09.2022