Preskočit na obsah

Zariadenie na zber druhotných surovín – Roľníckej školy 4500, Komárno

  • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov a z neželezných kovov a starých vozidiel, - okrem zhromažďovania odpadov zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje z kovu 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
  • Zistovacie konanie

Základne informácie