Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Žadovica, k. ú. Podtureň

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.8 Zariadenie na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudovanie zariadenia na vysokoteplotné materiálové a energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu plazmovou technológiou, ktorého výstupom bude elektrická energia, teplo a technické plyny.
 • Dotknutá obec: Liptovský Hrádok, Podtureň, Liptovský Peter (okres: Liptovský Mikuláš)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Ekoplazma s. r. o., Krátka 4474/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
 • IČO Navrhovateľa: 46191496
 • Povoľujúci orgán: SIŽP Žilina
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  05.12.2014
  Spracovateľ zámeru Ing. Arch. Emil Hudeček
  Text zámeru
  05.12.2014

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  13.02.2015