Preskočit na obsah

Zariadenie na vysokoteplotné zhodnocovanie odpadu plazmovou technológiou, Šamorín

  • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 9.5 Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie ostatných odpadov v spaľovniach a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov 9.8 Zariadenie na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi
  • Povinné hodnotenie

Základne informácie