Preskočit na obsah

Zariadenie na tavenie hliníkových zliatin, Trenčín

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 3.3 Zlievarne železných kovov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je rozšírenie existujúcej výroby hliníkových odliatkov vo forme bločkov.
 • Dotknutá obec: Trenčín (okres: Trenčín)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva,
 • Navrhovateľ: Kovohute Trenčín s.r.o., Trenčín
 • IČO Navrhovateľa: 31448402
 • Povoľujúci orgán: OÚ Trenčín, MÚ Trenčín
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Hutnícka fakuta TU Košice

  Správa o hodnotení

  Spracovateľ správy o hodnotení Hutnícka fakulta TU Košice

  Záverečné stanovisko

  Právoplatné záverečné stanovisko
  14.04.2004