Zariadenie na produkciu argónu.

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 8.10 Ostatné priemyselné zariadenia neuvedené v položkách c. 1 - 9 s výrobnou plochou
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zariadenie bude slúžiť na spracovanie odpadového prúdu plynov z výrobne Čpavok 4 v spoločnosti Duslo, a. s. za účelom získania argónu ako aj ďalších plynov a ich následného komerčného využitia.
 • Dotknutá obec: Močenok (okres: Šaľa)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Šaľa
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hlavná 42/12A, 92701 Šaľa
 • Navrhovateľ: Messer Tatragas, spol. s r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 00685852
 • Povoľujúci orgán: Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.