Vývoj úseku Vámosszabadio – štátna hranica na 2x2 jazdné pruhy s rozšírením priečneho rezu

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.2 Cesty I. a II. triedy a prestavba alebo rozšírenie jestvujúcej cesty I. a II. triedy spojené so zmenou kategórie vrátane
 • ESPOO dohovor:
  • 7. Výstavba diaľnic, ciest pre motorové vozidlá, diaľkových železničných tratí a letísk s hlavnou rozjazdovou a pristávacou dráhou s dĺžkou 2 100 m a viac. Diaľnica je cesta určená a vybudovaná pre automobilovú dopravu, ktorá neslúži majetkom, s ktorými susedí a ktorá a) má okrem špeciálnych bodov alebo dočasných opatrení samostatné jazdné pásy pre dvojsmernú premávku, ktoré sú od seba oddelené deliacim pásom, ktorý nie je určený pre dopravu, prípadne vo výnimočných prípadoch sú od seba oddelené iným spôsobom, b) nemá úrovňovú križovatku s inou cestou, traťou železnice alebo električky, prípadne chodníkom pre peších, c) je špeciálne označená ako diaľnica. Rýchlostná cesta je cesta určená pre automobilovú prepravu, ktorá je prístupná z mimoúrovňovej alebo kontrolovanej križovatky a pri ktorej je obzvlášť zakázané zastavenie alebo parkovanie na prevádzkovanej vozovke (vozovkách).

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudovanie chýbajúceho úseku východného obchvatu Győr a spojenie oblasti Győr a Štátna hranica s vybudovaním cestného úseku s 2x2 jazdným pruhom, ako aj vybudovanie cyklotrasového spojenia medzi Győr a Vámosszabadi.
 • Dotknutá obec: Medveďov (okres: Dunajská Streda)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: NIF – Nemzeti Infrastruktúra feljesztő Zrt., 1134 Budapest, Váci út 45.
 • IČO Navrhovateľa:
 • Povoľujúci orgán: Ministry of Agriculture, Maďarsko
 • Strana pôvoduMaďarsko
 • Dotknutá stranaSlovensko,
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  15.08.2019
  Spracovateľ správy o hodnotení Pannonway
  Text správy o hodnotení
  15.08.2019
  15.08.2019

  Záverečné stanovisko

  Právoplatné záverečné stanovisko
  31.01.2020