Využitie geotermálnych vôd v lokalite Púšť

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 10.9 Odber geotermálnych vôd
  • Zistovacie konanie

Základne informácie