Preskočit na obsah

Využitie geotermálnych vôd Košickej kotliny

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 1.16 ťažobné vrty - geotermálne, pre vodné zdroje, na uskladňovanie jadrového odpadu 2.11 Geotermálne elektrárne a výhrevne
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Využitie geotermálnej energie a geotermálnej štruktúry v Košickej kotline. Horúca voda z geotermálnych vrtov by sa mohla stať jedným z hlavných zdrojov tepla pre sústavu centrálneho zásobovania teplom Košice, ako aj niekoľko obcí v mieste ťažby a po trase teplovodu do Košíc.
 • Dotknutá obec: Slančík, Olšovany, Ruskov, Bidovce, Ďurďošík, Košická Polianka, Slanec, Ďurkov, Svinica, Košice - Staré Mesto (okresy: Košice - okolie, Košice I)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva,
 • Navrhovateľ: Združenie právnických osôb GEOTERM Košice
 • IČO Navrhovateľa: 31262414
 • Povoľujúci orgán: KU Košice
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Slovgeoterm, a.s. Bratislava
  Právoplatné rozhodnutie

  Správa o hodnotení

  Spracovateľ správy o hodnotení FINENVICO, s.r.o. & REMAS Servis, s.r.o.

  Záverečné stanovisko

  Právoplatné záverečné stanovisko
  04.12.2001