Preskočit na obsah

Využitie geotermálnej energie na výrobu elektrickej energie v okrese Prešov: Ľubotice - 1

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 10.9 Odber geotermálnych vôd 1.16 Vrty (okrem vrtov na skúmanie stability pôdy súvisiacich s tažobnou cinnostou) najmä: vrty na využívanie geotermálnej energie a geotermálnych vôd; vrty na uskladnenie rádioaktívneho odpadu; vrty pre vodné zdroje 2.12 Geotermálne elektrárne a výhrevne
  • Povinné hodnotenie

Základne informácie