Preskočit na obsah

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa-I/72 Hačava most ev. č. 72.014

  • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 13.2 Cesty I. a II. triedy a prestavba alebo rozšírenie jestvujúcej cesty I. a II. triedy spojené so zmenou kategórie vrátane
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie
  • ESPOO dohovor:

Základne informácie