Výstavba ustajňovacieho objektu - stajňa pre teľatá Koš

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 11.1 Zariadenia na intenzívnu živočíšnu výrobu vrátane depónií vedľajších produktov s kapacitou a) hospodárskych zvierat b) ošípaných c) hydiny

Základne informácie

 • Účel akcie: Výstavba ustajňovacieho objektu pre 120 ks mladého hovädzieho dobytka.
 • Dotknutá obec: Koš (okres: Prievidza)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Prievidza
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Ulica G.Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
 • Navrhovateľ: AGRODAN, s. r. o.
 • IČO Navrhovateľa: 47989289
 • Povoľujúci orgán: Obec Koš, Regionálna veterinárna a potravinová správa, OÚ Prievidza, OSŽP
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.