Preskočit na obsah

Výstavba skladu na tekuté hnojivá

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 11.4 Objekty na skladovanie - pesticídov, - kvapalných a suspendovaných priemyselných hnojív
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom navrhovanej činnosti je výstavba a následné prevádzkovanie skladovacieho zariadenia pre tekuté priemyselné hnojivo DAM.
 • Dotknutá obec: Bánovce nad Ondavou (okres: Michalovce)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: INTERAGROS, a. s., Piešťanská 3, 917 01 Trnava
 • IČO Navrhovateľa: 47681659
 • Povoľujúci orgán: Obec Bánovce nad Ondavou, Bánovce nad Ondavou 191, 072 04 Trhovište
  Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  15.11.2022
  Text zámeru
  15.11.2022

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  28.04.2023

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  26.05.2023
  Spracovateľ správy o hodnotení Envideal s. r. o.
  Text správy o hodnotení
  26.05.2023