Preskočit na obsah

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výroby tepla a rozvodov tepla v meste Handlová, Stavba 2: Vonkajšie rozvody tepla

  • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 2.14 Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody
  • Zistovacie konanie

Základne informácie