Preskočit na obsah

Výstavba obslužných celkov – Veľké Kosihy

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 11.1 Zariadenia na intenzívnu živocíšnu výrobu vrátane depónií vedlajších produktov s kapacitou a) hospodárskych zvierat b) ošípaných c) hydiny
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Rozšírenie existujúcej farmy o obslužné celky: - kontajnerový sklad č.1 a č.2. na skladovanie vodu ohrozujúcich látok (dezinfekčných materiálov) potrebných pre chod farmy. - modernizácia zásobníkov na tekuté krmivo
 • Dotknutá obec: Veľké Kosihy (okres: Komárno)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Dan –Slovakia Agrar a.s., Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder
 • IČO Navrhovateľa: 36240729
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  03.08.2022
  Text oznámenia o zmene
  19.08.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  29.11.2022
  Právoplatné rozhodnutie
  02.01.2023