Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 13.14 Objekty na opravy a údržbu automobilovej techniky s kapacitou
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie