Preskočit na obsah

Výstavba čerpacej stanice PH - Gelnica

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.12 Podzemné sklady s kapacitou zemného plynu a iných plynných médií, ropy a petrochemických výrobkov, chemikálií a chemických výrobkov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: ČS bude slúžiť pre príjem, skladovanie a výdaj pohonných hmôt pre osobné a malé nákladné automobily.
 • Dotknutá obec: Gelnica (okres: Gelnica)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva,
 • Navrhovateľ: Rommy Benz spol. s.ro., Košice
 • IČO Navrhovateľa: 36215139
 • Povoľujúci orgán: MÚ Gelnica
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru EL spol. s.r.o., Spišská Nová Ves
  Právoplatné rozhodnutie
  20.01.2004