Vyšná Hutka – protipovodňové opatrenia na pravom brehu Torysy v rkm 4,247

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 10.7 Objekty protipovodnovej ochrany
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie
  • Zistovacie konanie

Základne informácie