Preskočit na obsah

Výrobný závod na karavany, Rimavská Sobota

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 7.1 Výroba a montáž motorových vozidiel a výroba motorov motorových vozidiel 7.7 Strojárska výroba, elektrotechnická výroba s výrobnou plochou
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je výstavba a následná prevádzka výrobného závodu na karavany. Výrobný závod bude slúžiť na výrobu, montáž a súčasne tiež na vývoj a výskum pre výrobu karavanov.
 • Dotknutá obec: Rimavská Sobota (okres: Rimavská Sobota)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Rimavská Sobota
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hostinského 4, 97901 Rimavská Sobota
 • Navrhovateľ: ARDIS ZH, s.r.o., Krížna 13, Žiar nad Hronom 965 01
 • IČO Navrhovateľa: 51259141
 • Povoľujúci orgán: Mesto RS
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  29.12.2020
  Spracovateľ zámeru INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
  Text zámeru
  29.12.2020
  29.12.2020
  29.12.2020
  29.12.2020
  29.12.2020
  29.12.2020
  29.12.2020
  Prerušenie/zastavenie konania
  04.02.2021