Preskočit na obsah

Výrobný areál – Veľká Lomnica

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 12.10 Priemyselné prevádzky na spracovanie rýb, výrobu rybieho oleja a ostatných výrobkov z rýb 12.13 Prevádzky na spracovanie ostatných rastlinných surovín a živocíšnych surovín neuvedených v položkách c. 1 až 13 8.10 Ostatné priemyselné zariadenia neuvedené v položkách c. 1 - 9 s výrobnou plochou 9.15 Projekty budovania priemyselných zón vrátane priemyselných parkov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom akcie je vybudovať nové výrobné kapacity, ktoré pokryjú rozvojové potreby spoločností Hossa family, s. r. o. a FALKE Slovakia s.r.o. Prevádzka spoločnosti Hossa family, s. r. o. bude zameraná na výrobu potravinárskych výrobkov ako sú: balené mäsové polotovary, múčne polotovary a obaľovaný sortiment. Prevádzka spoločnosti FALKE Slovakia s.r.o. bude zameraná na výrobu vysoko kvalitného, funkčného a moderného oblečenia, ktoré zahŕňa celý sortiment produktov od jednoduchých, hladkých dámskych, pánskych a detských pančúch až po technicky zložité športové ponožky a papuče.
 • Dotknutá obec: Veľká Lomnica (okres: Kežmarok)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Kežmarok
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Huncovská 1, 06001 Kežmarok
 • Navrhovateľ: VL industrial park s.r.o., 065 02 Vyšné Ružbachy 1105
 • IČO Navrhovateľa: 36697541
 • Povoľujúci orgán: Obec Veľká Lomnica, Okresný úrad Kežmarok odbor starostlivosti o životné prostredie, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Slovenská inšpekcia životného prostredia, Košice
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  02.08.2022
  Spracovateľ zámeru Ing. Jaroslav Cehula - EKOS Poprad
  Text zámeru
  02.08.2022
  02.08.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  25.11.2022