Výrobný areál SWEP Kechnec – 7. etapa (Prístavba haly)

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 7.7 Strojárska výroba, elektrotechnická výroba s výrobnou plochou
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Dotknutá obec: Kechnec (okres: Košice - okolie)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Košice - okolie
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hroncova 13, 041 70 Košice
 • Navrhovateľ: SWEP Slovakia s. r.o., Industrial park Kechnec, Kechnec 288, 044 58 Kechnec
 • IČO Navrhovateľa: 47024887
 • Povoľujúci orgán:
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Text oznámenia o zmene
  28.10.2019
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  17.01.2020