Výrobný areál SWEP Kechnec – 7. etapa (Prístavba haly)

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 7.7 Strojárska výroba, elektrotechnická výroba s výrobnou plochou
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Dotknutá obec: Kechnec (okres: Košice - okolie)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva SR
 • Navrhovateľ: SWEP Slovakia s. r.o., Industrial park Kechnec, Kechnec 288, 044 58 Kechnec
 • IČO Navrhovateľa:
 • Povoľujúci orgán: Obec Kechnec
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Text oznámenia o zmene
  28.10.2019
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  17.01.2020

  Zámer

  Spracovateľ zámeru CEVING s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice