Výrobný areál ICS Industrial Cables Slovakia s.r.o. , Dolné Hony, Nitra – rozšírenie 1. etapy výrobnej haly (energetický blok)

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 4.5 Používanie alebo regenerácia chlórovaných uhlovodíkov
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie