Preskočit na obsah

Výrobný areál ICS Industrial Cables Slovakia s.r.o. - 2.etapa, Dolné Hony, Nitra

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 4.5 Používanie alebo regenerácia chlórovaných uhľovodíkov
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zámerom zmeny navrhovanej činnosti je výstavba a prevádzka výrobného komplexu ako prístavba k jestvujúcemu objektu spoločnosti.
 • Dotknutá obec: Nitra (okres: Nitra)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: ICS INDUSTRIAL CABLES SLOVAKIA, spol. s r.o., Dolné Hony 25, 949 01 Nitra
 • IČO Navrhovateľa: 35970910
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra,


  Mestský úrad Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Text oznámenia o zmene
  03.03.2016
  03.03.2016
  Prerušenie/zastavenie konania
  31.03.2016
  Právoplatné rozhodnutie
  12.04.2016