Výrobný areál firmy Hella Rakoľuby

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 7.7 Strojárska alebo elektrotechnická výroba s výrobnou plochou
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výstavba výrobného areálu, kde sa budú montovať - kompletovať reflektory a osvetľovacie telesá do automobilov.
 • Dotknutá obec: Kočovce (okres: Nové Mesto nad Váhom)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva,
 • Navrhovateľ: AL 1000, s.r.o. Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 31372503
 • Povoľujúci orgán: OU Nové Mesto nad Váhom
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.