Výrobný areál Continental Zvolen – Sklad odliatkov

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 3.8 Prevádzky na povrchovú úpravu kovov a plastov využívajúce elektrolytické alebo chemické procesy upravenej plochy
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zmena navrhovanej činnosti spočíva v doplnení výrobného areálu o nový objekt automatizovaného regálového skladu odliatkov pre výrobu komponentov brzdových systémov automobilov.
 • Dotknutá obec: Zvolen (okres: Zvolen)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Continental Automotive Systems Slovakia s. r. o, Cesta ku Continentalu 8950/1, 960 01 Zvolen, v zastúpení spoločnosťou EKOJET s. r. o., Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 36633623
 • Povoľujúci orgán: Mesto Zvolen, Odbor stavebnej správy, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  21.09.2017
  Text oznámenia o zmene
  21.09.2017
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  28.11.2017
  Právoplatné rozhodnutie
  09.07.2018