Výrobný areál Continental Zvolen – Rozšírenie priestorov v závode

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 3.8 Prevádzky na povrchovú úpravu kovov a plastov využívajúce elektrolytické alebo chemické procesy upravenej plochy 7.7 Strojárska výroba, elektrotechnická výroba s výrobnou plochou
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zmena navrhovanej činnosti spočíva v rozšírení priestorov v priemyselnom areáli určených pre skladovo - montážne činnosti a súvisiacu administratívu. Súčasťou zmeny bude aj prekládka súvisiacich inžinierskych sietí, úprava pôdorysného tvaru existujúceho parkoviska pre osobné vozidlá a realizácia druhého dopravného vjazdu pre nákladnú dopravu situovaného v SV časti areálu.
 • Dotknutá obec: Zvolen (okres: Zvolen)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Continental Automotive Systems Slovakia s. r. o., Cesta ku Continentalu 8950/1, 960 01 Zvolen
 • IČO Navrhovateľa: 36633623
 • Povoľujúci orgán: Mesto Zvolen, Mestský úrad, Odbor stavebnej správy, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  22.02.2018
  Text oznámenia o zmene
  22.02.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  07.06.2018
  Právoplatné rozhodnutie
  04.10.2018