Preskočit na obsah

Výrobno-logistická prevádzka pre mrazené pekárenské polotovary

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 12.5 Priemyselná výroba cukroviniek a sirupov 9.15 Projekty budovania priemyselných zón vrátane priemyselných parkov 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je výstavba výrobno-logistickej prevádzky pre mrazené pekárenské polotovary.
 • Dotknutá obec: Kostolné Kračany (okres: Dunajská Streda)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Dunajská Streda
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Korzo B. Bartóka 789/3, 92901 Dunajská Streda
 • Navrhovateľ: MINIT SLOVAKIA spol. s r.o
 • IČO Navrhovateľa: 17053897
 • Povoľujúci orgán:
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  08.08.2022
  Text zámeru
  08.08.2022
  08.08.2022
  08.08.2022