Výrobné priestory so zázemím

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 12.2 Bitúnky a mäsokombináty, hydinárske závody s kapacitou
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je výstavba priestorov pre výrobu so zázemím. Stavba je navrhovaná pre využitie na zeleninovú výrobu a ďalej ako malý bitúnok s rozrábkou. Súčasťou budú reprezentatívne priestory - poľovnícky dom a bytová jednotka. V bitúnku budú porážané ošípané a hovädzí dobytok. Zeleninová výroba bude zameraná na spracovanie zeleniny z blízkych pestovateľských polí. Bytová jednotka je navrhovaná pre zamestnancov
 • Dotknutá obec: Vysoká pri Morave (okres: Malacky)
 • Príslušný orgán: OÚ ŽP Malacky
 • Navrhovateľ: NANDIN DVOR a.s., Stanekova 21, 843 03 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35791055
 • Povoľujúci orgán: 1. Obec Zohor, Obecný úrad, Námestie 1.mája 1, 900 51 Zohor
  2. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  20.04.2018
  Spracovateľ zámeru WISEPLAN s.r.o., Račianska 22/A, Bratislava 831 02 Odborný pracovník: Ing. Andrej Janšo, PhD., Cementárenská 22, 900 31 Stupava ? Environmentálna energetická agentúra, n.o. (EEA, n.o.), Levočská 6124/12, Prešov 080 01 Odborný pracovník: Ing. Róbert Fejko, Kapišová 44, 090 01 Kapišová
  Text zámeru
  20.04.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  09.07.2018
  Právoplatné rozhodnutie
  09.11.2018