Preskočit na obsah

Výrobné haly - Šaľa.

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 8.10 Ostatné priemyselné zariadenia neuvedené v položkách c. 1 - 9 s výrobnou plochou
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Cieľom zámeru je výstavba výrobnej haly,z dôvodu rozšírenia firmy a výrobných kapacít hotových výrobkov ako sú hotové profily pre zatepľovacie systémy fasád (napr. rohové profily, základové profily, okapové profily, látkove omietkové pasy, tesniace lišty).
 • Dotknutá obec: Šaľa (okres: Šaľa)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Šaľa
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hlavná 42/12A, 92701 Šaľa
 • Navrhovateľ: KP - TEC SLOVAKIA s.r.o., Bajkalská 16027/29D, 821 01 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 54686369
 • Povoľujúci orgán: Mesto Šaľa
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  26.05.2023
  Spracovateľ zámeru Ing. Alexander Rácz, 929 01 Dunajská Streda
  Text zámeru
  25.05.2023
  25.05.2023
  25.05.2023