Výrobňa liadku vápenatého v Duslo, a. s.

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 4.3 Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel
  • Povinné hodnotenie

Základne informácie