Preskočit na obsah

Výrobná hala Webasto, Veľký Meder – umiestnenie novej technologickej linky

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 7.7 Strojárska výroba, elektrotechnická výroba s výrobnou plochou
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: umiestnenie novej technologickej linky pre lepenie okien v existujúcich vnútorných výrobných priestorov prevádzky
 • Dotknutá obec: Veľký Meder (okres: Dunajská Streda)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Dunajská Streda
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Korzo B. Bartóka 789/3, 92901 Dunajská Streda
 • Navrhovateľ: Webasto Convertibles Slovakia s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 44939426
 • Povoľujúci orgán:
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  28.02.2023
  Text oznámenia o zmene
  28.02.2023
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  26.04.2023