Výrobná hala na montáž prívesov a návesov Michalovce

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 7.7 Strojárska výroba, elektrotechnická výroba s výrobnou plochou
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: účelom realizácie novostavby výrobnej haly na montáž prívesov a návesov je zámer navrhovateľa realizovať v novopostavených priestoroch výrobu prívesov a návesov pre nákladne autá. V súčasnosti spoločnosť vlastnú produkciu – výmenne nadstavby kontajnerov a prívesov predával iným spoločnostiam, ktoré tieto výrobky finalizovali montážou na podvozky prívesov a návesov. Zámerom spoločnosti KEREX je ekonomicky zhodnotiť existujúcu výrobu a vytvorením výrobného zázemia uzatvoriť existujúci výrobný cyklus finálnou fázou - montáž prívesom a návesom pre nákladne autá.
 • Dotknutá obec: Michalovce (okres: Michalovce)
 • Príslušný orgán: OkÚ Michalovce
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Slobody 1, 07101 Michalovce
 • Navrhovateľ: KEREX, s.r.o. Stavbárov 5845, 071 01 Michalovce
 • IČO Navrhovateľa: 31659811
 • Povoľujúci orgán: Mesto Michalovce
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  29.10.2018
  Text zámeru
  29.10.2018
  29.10.2018
  29.10.2018
  29.10.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  07.12.2018
  Právoplatné rozhodnutie
  08.01.2019