Výrobná hala MSK Real Estate s.r.o. v Sabinove

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 7.7 Strojárska výroba, elektrotechnická výroba s výrobnou plochou
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je výstavba výrobnej haly pre strojársku výrobu
 • Dotknutá obec: Sabinov (okres: Sabinov)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Sabinov
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. slobody 85, 08301 Sabinov
 • Navrhovateľ: MSK Real Estate s.r.o., Kpt. Nálepku 443, 082 71 Lipany
 • IČO Navrhovateľa: 52495884
 • Povoľujúci orgán: Mesto Sabinov, Spoločný stav. úrad
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  31.01.2020
  Spracovateľ zámeru Ing. Naďa Jursová - ENVI & GARDEN
  Text zámeru
  31.01.2020