Výrobná hala Hafliger – prevádzka Biometrix

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 8.10 Ostatné priemyselné zariadenia neuvedené v položkách c. 1 - 9 s výrobnou plochou
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom oznámenia zmeny činnosti je zmena účelu využitia časti existujúcej skolaudovanej výrobnej haly vo vlastníctve spoločnosti Hafliger pre vytvorenie oddeleného priestoru pre prevádzku spoločnosti Biometrix. Jedná sa o vytvorenie dvoch menších samostatných výrobných priestorov. Vytvorené menšie výrobné priestory budú slúžiť na montáž a balenie zdravotechnických pomôcok pre firmu Biometrix s.r.o.
 • Dotknutá obec: Šamorín (okres: Dunajská Streda)
 • Príslušný orgán: OkÚ Dunajská Streda
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Korzo B. Bartóka 789/3, 92901 Dunajská Streda
 • Navrhovateľ: Biometrix, s.r.o., Vicenzy 16, 931 01 Šamorin, Slovakia
 • IČO Navrhovateľa: 36710644
 • Povoľujúci orgán:
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  07.03.2018
  Text oznámenia o zmene
  07.03.2018
  07.03.2018
  07.03.2018
  07.03.2018
  07.03.2018
  07.03.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  05.04.2018
  Právoplatné rozhodnutie
  07.05.2018