Výrobná hala CSM/Tisovec - oživenie výrobného procesu

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 7.7 Strojárska výroba, elektrotechnická výroba s výrobnou plochou 9.15 Projekty budovania priemyselných zón vrátane priemyselných parkov 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpecnými odpadmi
  • Zistovacie konanie

Základne informácie