Výrobňa elektrickej energie Bio CON 1, Hnúšťa – rozšírenie palivovej základne

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 9.5 Zneškodnovanie alebo zhodnocovanie ostatných odpadov v spalovniach a zariadeniach na spoluspalovanie odpadov 9.8 Zariadenie na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi
  • Povinné hodnotenie

Základne informácie