Výrobňa betónových zmesí, Krupina

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 6.2 Výroba stavebných hmôt vrátane panelární a stavebných výrobkov
  • Povinné hodnotenie

Základne informácie