Výroba s odbyt ZNJ, výroba rodenticídnych nástrah Levice

 • Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.3 Objekty na skladovanie pesticídov,kvapalných a suspendovaných priemyselných hnojív
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výroba a odbyt rodenticídnych nástrah DERALAN a DERABAR pre použitie na likvidáciu hlodavcov v komunálnej hygiene, poľnohospodárskej prvovýrobe a na asanácie v exteriéroch proti škrečkovi a hrabošovi poľnému.
 • Dotknutá obec: Levice (okres: Levice)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva,
 • Navrhovateľ: MK Agroslužby, v.o.s., Levice
 • IČO Navrhovateľa: 31435777
 • Povoľujúci orgán: OÚ Levice, mesto Levice, Štátny zdravotný ústav Levice
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.