Výroba polotovarov pre automobilový priemysel - II. etapa

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 3.3 Zlievárne železných kovov
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie