Výroba kŕmnych zmesí, k. ú. Trnava

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 12.13 Prevádzky na spracovanie ostatných rastlinných surovín a živocíšnych surovín neuvedených v položkách c. 1 až 13
  • Zistovacie konanie

Základne informácie