Preskočit na obsah

Výroba bioetanolu Leopoldov

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 12.6 Liehovary
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom je zabezpečiť výrobu bioetanolu z obnoviteľných zdrojov.
 • Dotknutá obec: Červeník, Hlohovec, Leopoldov (okres: Hlohovec)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva,
 • Navrhovateľ: ENVIRAL a.s., Trnavská ceta, 920 41 Leopoldov
 • IČO Navrhovateľa: 36259233
 • Povoľujúci orgán: Mestský úrad Hlohovec
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru EKOTRADE HT Bratislava

  Záverečné stanovisko

  Právoplatné záverečné stanovisko
  24.09.2006