Výroba betónovej zmesi Vrakunská cesta, Bratislava

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 6.2 Výroba stavebných hmôt vrátane panelární a stavebných výrobkov
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie