Preskočit na obsah

Výmena plynového horákového automatu sušiarne vo výrobni HCH

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 4.3 Chemické prevádzky, t. j. prevádzky na výrobu chemikálií alebo skupín chemikálií, alebo medziproduktov v priemyselnom rozsahu, ktoré sú určené na výrobu...
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je výmena plynového horákového automatu sušiarne B2302 na prevádzke horčíkovej chémie (HCH) vrátane miestnej doregulovacej stanice zemného plynu.
 • Dotknutá obec: Močenok (okres: Šaľa)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
 • IČO Navrhovateľa: 35826487
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  16.08.2023
  Text oznámenia o zmene
  16.08.2023
  16.08.2023