Výkrmňa pre 3.800 ošípaných v obci Chanava

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 11.1 Zariadenia na intenzívnu živocíšnu výrobu vrátane depónií vedlajších produktov s kapacitou a) hospodárskych zvierat b) ošípaných c) hydiny
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Prestavba nevyužívaného kravína na výkrmňu ošípaných pre 3800 ks
 • Dotknutá obec: Chanava (okres: Rimavská Sobota)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Družstvo Podielnikov Včelince, Košická cesta. 97901 Rimavská Sobota
 • IČO Navrhovateľa: 36057860
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inśpekcia životného prostredia
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  12.08.2020
  Spracovateľ zámeru A-I-Planstav, .s.r.o.
  Text zámeru
  10.08.2020
  10.08.2020
  10.08.2020
  10.08.2020
  10.08.2020
  10.08.2020