Preskočit na obsah

Vybudovanie záložného plynového hospodárstva a rozvlákňovacia linka

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 5.4 Priemyselné prevádzky na výrobu a) buničiny (celulózy) z dreva alebo podobných vláknitých materiálov, b) papiera a lepenky s výrobnou kapacitou
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zmena navrhovanej činnosti sa týka: - vybudovania záložného plynového hospodárstva spočívajúceho v osadení 9 nadzemných zásobníkov na propán s objemom 17 000 l a 1 zásobníka s objemom 13 000 l; - inštalácie nového rozvlákňovača s kapacitou 200 t/deň pre papierenský stroj a inštalácie nového automatického systému oddrôtovania a dávkovania balíkov buničiny.
 • Dotknutá obec: Žilina (okres: Žilina)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Metsa Tissue Slovakia s.r.o., Celulózka 3494, 011 61 Žilina
 • IČO Navrhovateľa: 36381306
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Text oznámenia o zmene
  18.08.2022
  18.08.2022