Preskočit na obsah

Vybudovanie pilotnej výrobnej linky na Li-Ion batérie s vedecko-výskumným centrom, k.ú. Voderady

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 7.7 Strojárska výroba, elektrotechnická výroba s výrobnou plochou
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom zámeru je výroba špecializovaných lítiových batériových článkov navrhnutých podľa špecifických požiadaviek odberateľov pochádzajúcich z vlastného výskumu a vývoja na základe modernej výskumnej platformy HTP (High Throughput Platform – platforma s vysokou kapacitou) a umelej inteligencie. Táto unikátna kombinácia výskumu a pilotnej linky umožní nepretržitý vývoj patentovaných batériových článkov v úzkej spolupráci s automobilovými výrobcami. Navrhovateľ InoBat Auto j.s.a. má záujem vybudovať v rámci svojej 1. projektovej fázy pilotnú výrobnú linku s kapacitou až do 250 MWh a vedecko-výskumným centrom, ktoré budú tvoriť výrobno-výskumný závod vybavený najmodernejšiu svetovou technológiou.
 • Dotknutá obec: Voderady (okres: Trnava)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Trnava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Kollárova 8, 91702 Trnava
 • Navrhovateľ: InoBat Auto j.s.a., Dolná 5, 947 01 Banská Bystrica
 • IČO Navrhovateľa: 52648192
 • Povoľujúci orgán: OÚ Trnava, Obec Voderady
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  06.08.2020
  Spracovateľ zámeru EKOCONSULT - enviro, a.s., Bratislava
  Text zámeru
  06.08.2020
  06.08.2020
  14.10.2020
  16.10.2020
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  30.10.2020
  Právoplatné rozhodnutie
  02.12.2020