Preskočit na obsah

Vybudovanie novej mestskej štvrte - PALATÍNSKE 017K

 • Zákon: 24/2006 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.14 Projekty rozvoja obcí vrátane a) bytových budov b) budov pre obchod a/alebo služby c) budov pre kultúru a verejnú zábavu d) budov pre administratívu e) škôl, univerzít a budov pre vzdelávanie f) nemocničných budov a zdravotníckych zariadení g) skladov h) komplexov dvoch a viacerých objektov uvedených v písmenách a) až g) i) garáží alebo komplexu garážových budov od 500 stojísk k) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) až j)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výstavba novej mestskej štvrte KOMÁRNO - PALATÍNSKE, ktorá rieši vybudovanie infraštruktúry pre plochy bývania v rodinných a bytových domoch, pre plochy občianskej vybavenosti štvrťového a celomestského významu, a rozšírenie existujúcej mestskej komunikácie a železničného priecestia.
 • Dotknutá obec: Komárno (okres: Komárno)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad ŽP Komárno
 • Navrhovateľ: KOMPOZ s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 36797235
 • Povoľujúci orgán: Mesto Komárno, OÚŽP Komárno
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  02.03.2011
  Spracovateľ zámeru GRAPHITE, s.r.o., Záhradícka 10., 954 01 Komárno
  Text zámeru
  25.02.2011
  25.02.2011
  25.02.2011
  Právoplatné rozhodnutie
  30.03.2011