Preskočit na obsah

VTL plynovod DN 500, PN63/40 Dulov - Strelenka

 • Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.10 Diaľkové plynovody s potrubím so svetlosťou alebo tlakom
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výstavbou nového prepojovacieho VTL plynovodu DN 500, PN 63/40 sa vytvoria podmienky pre zabezpečenie dodávok zemného plynu do ČR ako súčasť podnikateľských zámerov SPP, š.p. v zahraničí a zároveň sa vytvoria podmienky pre realizáciu plošnej plynofikácie severnej časti okresu Púchov a Maríkovskej doliny.
 • Dotknutá obec: Zubák, Záriečie, Horovce, Dolná Breznica, Horná Breznica, Tuchyňa, Mestečko, Lazy pod Makytou, Dohňany, Lednické Rovne, Dulov, Streženice (okresy: Púchov, Ilava)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva,
 • Navrhovateľ: Slovenský plynárenský priemysel, š.p.
 • IČO Navrhovateľa: 00211290
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Púchov - odbor tvorby a ochrany ŽP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Naftprojekt s.r.o. Poprad