Vrt RH-1 - odber vody pre kúpalisko Handlová

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.9 Odber geotermálnych vôd
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Odber geotermálnych vôd z existujúceho vrtu RH-1 pre potreby kúpaliska v Handlovej a vo výhľade aj pre potreby plavárne
 • Dotknutá obec: Handlová (okres: Prievidza)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Prievidza
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Ulica G.Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
 • Navrhovateľ: Mesto Handlová
 • IČO Navrhovateľa: 00318094
 • Povoľujúci orgán: Mesto Handlová, OÚ Prievidza, OSŽP, OÚ Trenčín, OSŽP
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.