Preskočit na obsah

Vodné dielo na Váhu Kraľovany

 • Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.1 Priehrady a vodné nádrže s výškou hrádze nad základovou líniou alebo s celkovým objemom alebo s rozlohou
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Využitie hydroenergetického potenciálu Váhu v úseku medzi VD Krpeľany a sútokom s Oravou.
 • Dotknutá obec: Kraľovany, Stankovany (okresy: Dolný Kubín, Ružomberok)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva,Ministerstvo pôdohospodárstva,Ministerstvo pôdohospodárstva,Ministerst
 • Navrhovateľ: Slovenské elektrárne, a.s., Vodné elektrárne, odštepný závod Trenčín
 • IČO Navrhovateľa: 31380751
 • Povoľujúci orgán: OÚ Dolný Kubín
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Ekospol Banská Bystrica

  Správa o hodnotení

  Spracovateľ správy o hodnotení Ekospol Banská Bystrica

  Záverečné stanovisko

  Právoplatné záverečné stanovisko
  21.06.2000